شرکت بینش ساز سپهر ، مجری انجام تست ها و بازرسی های فنی دستگاه ها و تجهیزات شامل تست های هیدرو استاتیک و ضخامت سنجی بویلرها و مخازن تحت فشار ، ارت سنجی و همبندی چاه های ارت ، بالابرها و لیفتراک می باشد .

درخواست آنلاین خدمات