بر اساس آخرین آمار کشوری در ایران در سال 1393 تعداد 644299 کارگاه فعال در بخش های چهار گانه صنعت، معدن، خدمات و کشاورزی شامل کارگاه های خانگی با جمعیت3008952 نفر شاغل در سطح کشور شناسایی شده است که دارای85% پوشش جمعیتی خدمات بازرسی بهداشت حرفه ای بوده است. از این تعداد کارگاه19% با نسبت متناظر18% شاغلین آنها در معرض عامل زیان آور صدا و7% کارگاه ها شامل5% شاغلین آن ها در معرض ارتعاش زیان آور بوده اند. برآوردی از وضعیت شاغلین کشور نشان می دهد که از جمعیت 13 میلیون نفری بیمه شده اصلی تامین اجتماعی بدون احتساب نیروهای مسلح و نهادهای دیگر می توان مواجهه بیش از3/2 میلیون نفر با صدای زیان آور را برآورد نمود. و این درحالیست که بعلت بکار بردن تجهیزات با قدمت بسیار بالا و خارج استاندارد بواسطه استفاده طولانی از این تجهیزات شرایط اعلام شده در سال های جدید وخیم تر و از طرفی با وجود قوانین وزارت کار در خصوص مشاغل سخت و زیان آور و همچنین بیماری های شغلی کارگران این شرایط می تواند هزینه زیادی را برای صنعتگران و شرکت های بیمه گذار وارد نماید لذا اجرای صحیح قوانین و اندازه گیری درست عوامل زیان آور و همچنین انجام اقدامات کنترلی در این راستا اهمیت بسزایی داشته می می تواند آینده کاری یک شرکت و کارگران را تحت تاثیر قرار دهد.

از این رو شرکت بینش ساز سپهر در مسیر ارائه خدمات نوین اندازه گیری در حوزه صدا قدم نهاده تا بتواند فراتر از اندازه گیری موضعی صدا ، دوزیمتری و آنالیز فرکانس و مقایسه با حدود مجاز، عمل نماید و قدم در حوزه کنترل عامل زیان آور صدا بگذارد از این رو خدمات نوین شرکت بینش ساز سپهر مقدمه ای بر ارائه راهکار های کنترلی در زمنیه کنترل صدا می باشد . خدمات نوین شرکت بینش ساز سپهر در حوزه صدا برپایه مطالعات و پژوهش های علمی که اخیرا در کشور های پیشرفته توسط مجامع و انجمن های بهداشت حرفه ای، مانند انجمن بهداشت حرفه ای انگلستان (BOHS)، انجام شده است می باشد .

خدمات ویژه اندازه گیری در حوزه صدا :

تراز نشری صدا (EA)

تراز آماری (LN)

تراز آلودگی صوتی در محیط (NPL)

تراز تداخل با مکالمه (SIL)

تراز مواجهه با صدا (SEL)

معرفی هر یک از موارد بالا :

تراز نشری صدا چیست ؟

انجمن بهداشت حرفهاي انگلستان (BOHS) معیاري را تحت عنوان EA معرفی نموده است. با این تراز می توان حد تجمعی مواجهه با صدا در یک دوره شغلی چند ساله را محاسبه نمود. اما ممکن است این سوال برای شما بیاید که محاسبه تراز نشری چه کمکی به صنعت شما خواهد کرد در پاسخ باید به شما بگوییم که : بر اساس تراز نشری مقادیر محاسبه میشود که معین میکند مواجهه بیش از آن سبب صدمات وارده به گوش در طول یک دوره چند ساله کاری خواهد شد .
اگرچه این معیار برای صدای کوبه ای توصیه شده است اما برای صدای پیوسته نیز قابل استناد است .با این وجود فارق از اینکه نوع صدای موجود در صنعت شما از چه نوعی است محاسبه تراز نشری به شما این کمک را خواهد کرد که به این مهم دست یابید که " آیا کارگران صنعت شما درچند ساله آینده دچار صدمات ناشی از مواجهه با صدای زیان آور خواهند شد یا خیر ؟
لازم است بدانید که تنها داشتن میزان مواجهه روزانه با صدای محیط کار برای تشخیص همه اثرات سو مواجه با صدای زیان آور بر سلامتی کارگران نمی باشد .

تراز نشری صدا (EA)

تراز اماری صدا چیست ؟

برای تعیین مدت زمانی‌که صدای محیط کار از حد معینی تجاوز می‌نماید، از تراز آماری استفاده می‌شود. به طور مثال تراز 85 دسی‌بل را بعنوان مبنا درنظر گرفته و درصدی از زمان مواجهه که صدا از تراز مبنا تجاوز نموده باشد با تراز آماری نشان می‌دهند. مثلا L70 یعنی 70% از کل زمان شیفت کار، تراز فشار صوت از حد مبنا بالاتر بوده است . می‌توان در یک توزیع آماری، درصد زمان تداوم هر تراز را در محیط کار مشخص و با استفاده از یک منحنی هستیوگرام(ستونی)ترسیم نمود. بدین ترتیب ترازی که بیشترین نسبت زمانی را به خود اختصاص داده باشد مشخص می‌گردد. به همین ترتیب می‌توان منحنی مربوط به تغییرات تراز فشار صوت در یک نقطه را به صورت تجمعی ترسیم نمود

تراز آماری صدا (LN)

تراز آلودگی صوتی در محیط چیست ؟

برای محاسبه این تراز لازم است تراز آماری برای محدوده‌های زمانی 50% و 10% و 90% معین شده ، این تراز بیشتر در مباحث آلودگی صوتی محیط زیست کاربرد دارد .
درخواست آنلاین خدمات