تراز تداخل با مکالمه چیست ؟

به دلیل امکان تداخل صدای محیط کار با فرکانس‌های مکالمه، که این امر می‎تواند در بروز حوادث نقش داشته باشد، ترازی را محاسبه می‌نمایند که میزان مزاحمت یا محدودیت در ارتباط کلامی را نشان می‌دهد. این تراز هم برای مواجهه شغلی و هم مواجهه اجتماعی کاربرد دارد .
محاسبه این تراز به خصوص در صنایعی که به دلیلی عدم شنیدن علائم شنوایی هشداردهنده ( مانند صدای اژیر ، بوق لیفتراک ها و …) توسط افراد حاضر در صحنه به صنایع پرحادثه تبدیل شده اند میتواندیکی از مراحل به چاره اندیشی برای حذف یا کاهش صداهای پس زمینه باشد که در نتیجه این امر درنتیجه تعدادت و شدت حوادث در این صنایع کاهش می یابد .

تراز مواجهه با صدا (SEL) چیست ؟

تراز مواجهه صوت، بیان کننده انرژی صوت در یک قطاع زمانی – مثلا یک ثانیه است و توسط برخی دستگاه‌ها قابل اندازه‌گیری می‌باشد. در برخی منابع تراز مواجهه صوت را بصورت تابعی از زمان مواجهه کارگر و تراز معادل 8 ساعته آورده ‎اند .برای
مقایسه ترازهای مختلف فشار صوت در کارگاه‌ها یا پست‌های کاری، استفاده از این تراز
مناسب است. این تراز را می‎توان با دُز صدا مشابه دانست. زیرا دُز صدا نیز
می‎تواند بدون واسطه وضعیت دو مواجهه را باهم مقایسه کند .با داشتن SEL همواره می‎توان مقدار تراز معادل مواجهه و درنتیجه دُز دریافتی صدا توسط کارگر را محاسبه نمود. درصورتی که برای یک کارگر در مواجهه‎های مختلف مقادیر SEL اندازه گیری شده باشد، می‌توان با استفاده از روش جمع ترازهای صوتی مجموع مواجهه را نیز محاسبه نمود .
درخواست آنلاین خدمات