این مجموعه در سال 1393 با هدف تامین سلامت نیروی انسانی شاغل در واحد های صنعتی ، تولیدی ، خدماتی ، کشاورزی و معادن کشور تاسیس و ضمن ارتباط مستمر با سازمان ها و مراکزعلمی از جمله سازمان بین المملی کار (ILO) مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار ، سازمان فنی حرفه ای و مراکز مهم دانشگاهیی در سطح کشور فعالیت خود را آغاز نمود و با اجرا اقدامات گسترده پژوهشی و آموزشی در کل کشور ، به هدف خود که سال سازی محیط کار ، پیشگیری و کنترل حوادث و بیماری ها ناشی از کار بوده و تا حد زیادی نایل آمده است .

شرکت بینش ساز سپهر بر اساس رعایت قوانین و الزامات کیفیت ، ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی سیستم مدیریت یکپارچه را مستقر نموده و مدیریت بر آن است تا اهداف کلان خود را در زمینه های علمی و تخصصی شرکت محقق سازد .
از جمله فعالیت ها در راستای ایمنی ، بهداشت حرفه ای و محیط زیست :
برنامه ریزی و مشاوره آموزشی اجرای دوره های آموزشی عمومی و تخصصی ایمنی و بهداشت کار براساس تقویم آموزشی سازمانی (درون و برون سازمانی)
همکاری و تبادل نظر علمی و فنی با سازمان بین المللی کار (ILO) و سایر موسسات تحقیقاتی و آموزشی داخل و خارج از کشور
برگزاری نشست ها ، همایش ها و سمینار های تخصصی HSE
تهیه و دوبلاژ فیلم های آموزش ایمنی وبهداشت کار و تکثیر و ارائه به واحد های صنعتی
تربیت ، آموزش و تامین نیروی انسانی متخصص جهت اشتغال به کار درواحدهایHSE
کلیه گواهی نامه های صادره از این مرکز از یکی از سازمان های ذیل صادر میگردد :
مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
سازمان فنی حرفه ای کشور
شرکت بین المللی QAL انگلستان
مشاور مجاز در زمینه های آموزش های ایمنی و بهداشت ( تحت نظارت مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار)
درخواست آنلاین خدمات