بر اساس برآوردهاي سازمان بين المللي كار(ILO) بيماري هاي ناشي از كار ، شش برابر بيشتر از حوادث مربوط به كار سبب مرگ کارگران مي شود، بيماريهاي شغلي درمان قطعي ندارند، اما به كمك روشهاي پيشگيري و ايمني ميتوان از بروز آنها جلوگيري كرد. اين بيماريها چنانچه در مراحل ابتدايي شناسايي شوند و تحت درمان قرار گيرند، ميتوان از مزمن شدن بيماري و از كارافتادگي افراد جلوگيري کرد یکی از راهکارهای موثر در پیشگیری از حوادث شغلی پیاده سازی طرح HAZ-MAP در صنایع بخصوص صنایع شیمیایی می باشد

Haz-Map چیست ؟

طرح و برنامه ایست جهت شناسایی کامل مواد شیمیایی موجود در هر صنعت به تفکیک شغل و شناسایی آثار زیان بار این مواد بر روی سلامتی کارکنان.

این طرح یک پایگاه اطلاعاتی است که اگر در جست و جوی عوارض نامطلوب آلاینده های شیمیایی و بیولوژیکی بر روی بدن هستید به خوبی شما را هدایت و راهبری می نماید. مهم ترین و اساسی ترین هدفی که در Haz-Map دنبال می شود ایجاد یک ارتباط بین آلاینده های شیمیایی در محیط کار و بیماری های شغلی می باشد و جهت انجام این مهم از منابع و رفرنس های علمی موجود، من جمله آخرین مقالات علمی، کتب و تحقیقات دانشگاهی کشورهای پیشرفته استفاده می شود. همچنین در گام های بعدی به بررسی ارتباط میان بیماری های شغلی با نوع صنعت مربوطه پرداخته و اینکه آیا ارتباطی میان نوع وظایف محوله به کارگر و نوع بیماری های شغلی احتمالی یا موجود وجود دارد. نکته حائز اهمیت در این طرح ذکر علائم و راه های تشخیص بیماری در هر عنوان شغلی می باشد که بدین طریق می توان با تشخیص زود بیمارهای شغلی و درمان بموقع از بیماری های شغلی پیشگیری نمود.

اولین قدم در پروژه Haz-Map تعیین نوع آلاینده موجود در محیط می باشد . تا بر اساس نوع آلاینده بتوان اثرات ان را بر محیط ، افراد و... مشخص نمود .

تقسیم بندی آلاینده های شیمیایی ​

1. برمبنای حالت فیزیکی ​

1.1 گاز (gas)

1.1 گاز (gas)

3.1 ذرات معلق (PM)

4.1 گردوغبار (dust)

5.1 میست (mist)

6.1 دود (smoke)​

7.1 اسموگ

8.1 فیوم (fume)​

درخواست آنلاین خدمات