بر اساس برآوردهاي سازمان بين المللي كار(ILO) بيماري هاي ناشي از كار ، شش برابر بيشتر از حوادث مربوط به كار سبب مرگ کارگران مي شود، بيماريهاي شغلي درمان قطعي ندارند، اما به كمك روشهاي پيشگيري و ايمني ميتوان از بروز آنها جلوگيري كرد. اين بيماريها چنانچه در مراحل ابتدايي شناسايي شوند و تحت درمان قرار گيرند، ميتوان از مزمن شدن بيماري و از كارافتادگي افراد جلوگيري کرد یکی از راهکارهای موثر در پیشگیری از حوادث شغلی پیاده سازی طرح HAZ-MAP در صنایع بخصوص صنایع شیمیایی می باشد

Haz-Map چیست ؟

طرح و برنامه ایست جهت شناسایی کامل مواد شیمیایی موجود در هر صنعت به تفکیک شغل و شناسایی آثار زیان بار این مواد بر روی سلامتی کارکنان.

این طرح یک پایگاه اطلاعاتی است که اگر در جست و جوی عوارض نامطلوب آلاینده های شیمیایی و بیولوژیکی بر روی بدن هستید به خوبی شما را هدایت و راهبری می نماید. مهم ترین و اساسی ترین هدفی که در Haz-Map دنبال می شود ایجاد یک ارتباط بین آلاینده های شیمیایی در محیط کار و بیماری های شغلی می باشد و جهت انجام این مهم از منابع و رفرنس های علمی موجود، من جمله آخرین مقالات علمی، کتب و تحقیقات دانشگاهی کشورهای پیشرفته استفاده می شود. همچنین در گام های بعدی به بررسی ارتباط میان بیماری های شغلی با نوع صنعت مربوطه پرداخته و اینکه آیا ارتباطی میان نوع وظایف محوله به کارگر و نوع بیماری های شغلی احتمالی یا موجود وجود دارد. نکته حائز اهمیت در این طرح ذکر علائم و راه های تشخیص بیماری در هر عنوان شغلی می باشد که بدین طریق می توان با تشخیص زود بیمارهای شغلی و درمان بموقع از بیماری های شغلی پیشگیری نمود.

اولین قدم در پروژه Haz-Map تعیین نوع آلاینده موجود در محیط می باشد . تا بر اساس نوع آلاینده بتوان اثرات ان را بر محیط ، افراد و... مشخص نمود .

تقسیم بندی آلاینده های شیمیایی

1. برمبنای حالت فیزیکی

1.1 گاز (gas)

2.1 بخار (vapor)

3.1 ذرات معلق (PM)

4.1 گردوغبار (dust)

5.1 میست (mist)

6.1 دود (smoke)

7.1 اسموگ

8.1 فیوم (fume)

2. برمبنای اثر فیزیولوژیک

1.2 مواد التهاب آور و محرک (Irritants)
2.2 مواد خفگی آور
3.2 مواد بیهوشی آور و مخدر
4.2 سموم سیستمیک
درخواست آنلاین خدمات