بازرسی فنی وایمنی دیگ های بخار و ظروف تحت فشار

در صنایع و نیروگاه ها به منظور تامین بخار مورد نیاز فرایند ها و همچنین به منظور بهره برداری از انواع گاز های تحت فشار در خطوط تولید و هوای فشرده در سیستم پنوماتیک ، ذخیره سازی هوا و گاز ها در مخازن تخت فشار متداول است . بازرسی فنی و ایمنی این تجهیزات در دوره های زمانی مشخص مطابق با الزامات قانونی ضروری می باشد .

از جمله الزامات قانونی کار می توان به آیین نامه های ذیل اشاره نمود :

آیین نامه حفاظتی مواد بخار و دیگ ها اب گرم -فصل اول-بخش 4- ماده 9-قسمت د
آیین نامه حفاظتی حمل و نقل ، ذخیره سازی و توضیع گاز مایع - فصل سوم- ماده50

این مجموعه با استفاده از مهندسین با تجربه تاسیسات ، مکانیک و ایمنی ، در گروه های ذیل آماده بهارائه خدمات بازرسی و ایمنی فنی می باشد :

دیگ های بخار ، آب گرم و اتوکلاو مطابق با الزامات استاندارد BS 2790 ، BS 855 ، ASME VII
مخازن تحت فشارهوا ، ازت ، CO2 ، آمونیاک و ... مطابق با الزامات استاندارد ASME VII
درخواست آنلاین خدمات