معرفی انواع جرثقیل های برجی

انواع جرثقیل برجی از لحاظ کاربری

جرثقیل برجی ساختمان سازی : نوعی از جرثقیل برجی که مرتبا برای استفاده در سایت های مختلف مونتاژ و دمونتاژ می باشد .
جرثقیل برجی نصب شده به صورت دائم : نوعی از جرثقیل برجی برای استفاده طولانی مدت در یک محل (5 سال یا بیشتر ) نصب شده است .

انواع جرثقیل برجی از نوع بوم

درخواست آنلاین خدمات