ما چه میکنیم

بینش ساز

بازرسی،آموزش،بهداشت
انواع خدمات

صنعتی

انواع محیط ، ابزار آلات ، ماشین آلات صنعتی و …
بینش ساز با در اختیار داشتن کادر مجرب ، مجوزات و علم روز دنیا تمامی خدمات از جمله بازرسی ، آموزش و بهداشت را ارائه می دهد

خدمات

بازرسی

بینش ساز با دارا بودن نیروهای کار آزموده و علم روز و ابزار مناسب کار در زمینه های بازرسی انواع محیطهای صنعتی و ابزار آلات صنعتی فعالیت دارد و آماده همکاری با ارگانهای دولتی می باشد

خدمات

آموزش

بینش ساز با دارا بودن افراد با تجربه ودوره دیده کار در زمینه های آموزش انواع دوره های بهداشت صنعتی و کار با ابزار آلات فعالیت دارد و آماده همکاری با تمامی ارگانهای دولتی می باشد

خدمات

بهداشت

بینش ساز با دارا بودن افراد با تجربه ودوره دیده کار در زمینه های بهداشت محیطهای صنعتی انواع دوره های بهداشت صنعتی و کار با ابزار آلات فعالیت دارد و آماده همکاری با تمامی ارگانهای دولتی می باشد

درخواست آنلاین خدمات